kotak ready stock

Kotak Ready Stock kami sedia ada stok dan boleh di beli secara di terus di premis kami atau boleh dihantar secara terus ke lokasi pelanggan.

Tiada minimum order jika pembelian secara terus di kedai kami.

Kotak Ready Stock ini boleh di beli dengan segera kerana kami menyimpan stok pada paras yang mencukupi bagi menampung keperluan pelanggan.

Khidmat penghantaran juga disediakan pada hari yang sama di sekitar kawasan Kuala Lumpur & Selangor. Sila hubungi kami untuk terma & syarat maklumat lanjut khidmat penghantaran yang disediakan.

KOD KOTAK : SNA 01 > KOTAK HCA6 FAIL (HC BOX A6 FILE)